NIP: PL5840200264
REGON: 002865810
KRS: 0000105889
Sąd Rejonowy w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy