Wybrane wpisy oznaczone: " Zetfon"

Zetfon 120/330K

18 Lut 2011   //   Autor: admin   //   Gwizdki elektryczne, Zöllner

ZETFON 120/330K

specification:
Type approval BSH/4615/6020396/09
operating on 24 V DC
intensity >120 dB
fundamental frequency: 330 Hz

Broszura informacyjna: Zetfon 120/330K

Zetfon 50/650K

18 Lut 2011   //   Autor: admin   //   Gwizdki elektryczne, Zöllner

ZETFON 50/650K

specification:
Type approval BSH/4615/6021096/09
operating on 12 V DC or 24 V DC
intensity >120 dB
fundamental frequency: 650 Hz

Broszura informacyjna: Zetfon 50/650K

Zetfon 300/310DC

18 Lut 2011   //   Autor: admin   //   Gwizdki elektryczne, Zöllner

ZETFON 300/310

specification:
Type approval BSH/4615/6021225/09
operating on  24 V DC
intensity >130 dB (t)
fundamental frequency: 310 Hz
optional command device
extremely compact design

Broszura informacyjna: Zetfon 300/310DC

Zetfon 400/310

18 Lut 2011   //   Autor: admin   //   Gwizdki elektryczne, Zöllner

ZETFON 400/310

specification:
BSH type approval DHI 49/26P/83
operating on AC 1phase(115V/230V) and/or 24 V DC
intensity >130 dB (t)
fundamental frequency: 310 Hz

Broszura informacyjna: Zetfon 400/310AC, Zetfon 400/310DC