Telefony bezbateryjne VSP (Batteryless Telephones VSP)

System VSP firmy Vingtor jest nowoczesną wersją tradycyjnego systemu Sound Powered.

Niezależny od zasilania statkowego system łączności wypełnia zapotrzebowanie na awaryjną komunikację pomiędzy ważnymi stanowiskami na statku.

* 12 Way System

* 20 Way System

* Ex VSP System

Broszura informacyjna:  Batteryless Telephone System VSP