Automatyczne generatory sygnałów dźwiękowych

Sterowanie sygnalizacją dźwiękową.

Nawigacyjny sprzęt akustyczny może być sterowany za pomocą paneli z  predefiniowanymi automatycznymi  sygnałami przeciwmgłowymi . Automaty te spełniają wymagania COLREGS 1972 :

Sprzętem można też sterować za pomocą pojedynczych przycisków, które montuje się również poza sterówką, w lokalizacjach, w których również wymagany jest dostęp do wyzwalacza sygnału przeciwmgłowego (np. na skrzydłach mostka)