Gwizdki powietrzne

MAKROFON – gwizdek powietrzny

Gwizdki typu MAKROFON działają na sprężone powietrze. Sygnał jest wyzwalany automatycznie  przez zawór  elektromagnetyczny lub ręcznie, za pomocą liny. Lina do uruchamiania awaryjnego może zostać zastąpiona drugim zaworem elektromagnetycznym. Gwizdek może zostać wyposażony w grzałkę, która chroni go przed zamarzaniem.  MAKROFON  działa przy ciśnieniu podanego sprężonego powietrza na poziomi od 7 do 40 bar. Przy wyzwalaniu automatycznym i grzaniu  niezbędne jest zasilanie  115/230V AC lub 24 V DC.

Cechy:

 • Pełna zgodność z COLREGS 1972  Aneks III
 • Uznanie typu wszystkich najważniejszych morskich towarzystw klasyfikacyjnych
 • Zastosowanie:

o   Statki klasy I, II, III i IV

o   Systemy alarmowe w fabrykach, rafineriach , lotniskach, elektrowniach itp.

o   Strefach przeciwwybuchowych  EEx 1 i 2

 • Sprężone powietrze: 7-40 bar (również kwas węglowy itp.)
 • Zasilanie: 1 faza AC (115/230V) lub 24V DC

Zalety:

 • Wieloletnie doświadczenie w produkcji gwizdków i innych urządzeń akustycznych
 • Najwyższej jakości materiały i praca specjalistów – made in Germany
 • Produkowane wyłącznie z materiałów odpornych na korozję i działanie wody morskiej
 • Tuba gwiazdka jest wykonana z aluminium, miedzi lub stali nierdzewnej (nigdy z plastiku)
 • Prosta budowa,  nie wymaga serwisowania
 • Nieskomplikowana wymiana poszczególnych elementów  gwizdka
 • Łatwa instalacja
 • Stosunkowo niewielka waga